Свържете се с нас
Фирма “Варна билд 2010” ООД сглобява къщи от метална конструкция и други висококачествени материали по желание или проект клиента. Малко хора знаят, че сглобяемите къщи с метална конструкция по нищо не отстъпват пред традиционното строителство, дори имат много предимства, някои от които са: Бързи срокове на изпълнение, свързани с липсата на съхнещи процеси Енергийно ефективни Най-висока степен на устойчивост при земетресения Дългосрочна гаранция, достигаща до 50 години за някои от елементите на къщата По-голяма използваемост на застроената площ; По- ниски цени, които не са за сметка на качеството и комфорта;
Технология
Подготовка При сглобяемите къщи се изгражда т. нар. ивичест фундамент, който се класифицира към плоските фундаменти. За начало се очертават контурите на къщата, след това се изкопават ивиците там където ще лягат външните и вътрешните стени. Дълбочината на копаене зависи от носещата способност на земната основа. Носещата способност на почвата се определя чрез геоложки анализ. Копае се до точката на замръзване, което е около 60 см., като широчината на ивиците е около 35 – 40 см. След изкопаване на ивиците се монтира кофража и се полага армировка. Следва запълване с чакъл, полагане на финишна армировка и заливане с бетон. Задължително условие е фундамента да е идеално нивелиран.
Монтаж Срокът за монтаж зависи от площта, етажността и степента на завършеност. Пълната окомплектовка на сглобяемата къща се доставя на мястото на монтажа във вид на елементи. Фирмата разполага с група специалисти, която извършва сглобяването на конструкцията както и всички други довършителни работи Довършителните работи по вид се договарят с клиента.
Предимства на сглобяемите къщи с метална конструкция
Проекти Проектите се разработват в съответствие с технологията. Възможни са всякакви конфигурации в съответствие с изискванията на клиента.
 КОМФОРТ НА ЖИВОТ: Комбинацията от солидна носеща конструкция заедно с висока енергоефективност и шумоизолация, прецизно изпълнените обшивки, качествените дограми и врати, покрив и фасада означават едно – жилище което предлага висок комфорт на живот, като е красиво, както отвътре, така и отвън.
Фирма “Варна билд 2010” ООД сглобява къщи от метална конструкция и други висококачествени материали по желание или проект клиента. Малко хора знаят, че сглобяемите къщи с метална конструкция по нищо не отстъпват пред традиционното строителство, дори имат много предимства, някои от които са: Бързи срокове на изпълнение, свързани с липсата на съхнещи процеси Енергийно ефективни Най-висока степен на устойчивост при земетресения Дългосрочна гаранция, достигаща до 50 години за някои от елементите на къщата По-голяма използваемост на застроената площ; По- ниски цени, които не са за сметка на качеството и комфорта;
Технология Подготовка При сглобяемите къщи се изгражда т. нар. ивичест фундамент, който се класифицира към плоските фундаменти. За начало се очертават контурите на къщата, след това се изкопават ивиците там където ще лягат външните и вътрешните стени. Дълбочината на копаене зависи от носещата способност на земната основа. Носещата способност на почвата се определя чрез геоложки анализ. Копае се до точката на замръзване, което е около 60 см., като широчината на ивиците е около 35 – 40 см. След изкопаване на ивиците се монтира кофража и се полага армировка. Следва запълване с чакъл, полагане на финишна армировка и заливане с бетон. Задължително условие е фундамента да е идеално нивелиран.
Монтаж Срокът за монтаж зависи от площта, етажността и степента на завършеност. Пълната окомплектовка на сглобяемата къща се доставя на мястото на монтажа във вид на елементи. Фирмата разполага с група специалисти, която извършва сглобяването на конструкцията както и всички други довършителни работи Довършителните работи по вид се договарят с клиента.
Предимства на сглобяемите къщи с метална конструкция Проекти Проектите се разработват в съответствие с технологията. Възможни са всякакви конфигурации в съответствие с изискванията на клиента.  КОМФОРТ НА ЖИВОТ: Комбинацията от солидна носеща конструкция заедно с висока енергоефективност и шумоизолация, прецизно изпълнените обшивки, качествените дограми и врати, покрив и фасада означават едно – жилище което предлага висок комфорт на живот, като е красиво, както отвътре, така и отвън.
Фирма “Варна билд 2010” ООД сглобява къщи от метална конструкция и други висококачествени материали по желание или проект клиента. Малко хора знаят, че сглобяемите къщи с метална конструкция по нищо не отстъпват пред традиционното строителство, дори имат много предимства, някои от които са: Бързи срокове на изпълнение, свързани с липсата на съхнещи процеси Енергийно ефективни Най-висока степен на устойчивост при земетресения Дългосрочна гаранция, достигаща до 50 години за някои от елементите на къщата По-голяма използваемост на застроената площ; По- ниски цени, които не са за сметка на качеството и комфорта;
Технология Подготовка При сглобяемите къщи се изгражда т. нар. ивичест фундамент, който се класифицира към плоските фундаменти. За начало се очертават контурите на къщата, след това се изкопават ивиците там където ще лягат външните и вътрешните стени. Дълбочината на копаене зависи от носещата способност на земната основа. Носещата способност на почвата се определя чрез геоложки анализ. Копае се до точката на замръзване, което е около 60 см., като широчината на ивиците е около 35 – 40 см. След изкопаване на ивиците се монтира кофража и се полага армировка. Следва запълване с чакъл, полагане на финишна армировка и заливане с бетон. Задължително условие е фундамента да е идеално нивелиран.
Монтаж Срокът за монтаж зависи от площта, етажността и степента на завършеност. Пълната окомплектовка на сглобяемата къща се доставя на мястото на монтажа във вид на елементи. Фирмата разполага с група специалисти, която извършва сглобяването на конструкцията както и всички други довършителни работи Довършителните работи по вид се договарят с клиента.
Предимства на сглобяемите къщи с метална конструкция Проекти Проектите се разработват в съответствие с технологията. Възможни са всякакви конфигурации в съответствие с изискванията на клиента.  КОМФОРТ НА ЖИВОТ: Комбинацията от солидна носеща конструкция заедно с висока енергоефективност и шумоизолация, прецизно изпълнените обшивки, качествените дограми и врати, покрив и фасада означават едно – жилище което предлага висок комфорт на живот, като е красиво, както отвътре, така и отвън.